Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Соціологія arrow Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Професійно значущі якості тренера групи, вимоги

Особистість тренера як керівника тренінгової групи повинна відповідати певному переліку вимог, що сприяють ефективності проведення занять. Зокрема, це відкритість – здатність бути самим собою, а не лише бажання цього. Досягти цього можна, відмовившись від безособових суджень типу "переважно вважають", "говорять" тощо, замінивши їх на судження особистісної форми "я вважаю", "я сумніваюсь", що сприяє формуванню довірливих стосунків. Відкритість тренера – ще не гарантія успіху, але важлива передумова для нього.

Наступною вимогою є здатність до децентрації – готовність та вміння ставитися до своєї позиції не як до істини та єдиної можливості. Це вміння координувати свою точку зору з учасниками СПТ. Одним із головних та визначних положень у психологічному портреті керівника, що передбачає відмову від менторського диктату та утвердження нового типу стосунків з членами групи: спільного пошуку, принципового, але доброзичливого аналізу результатів роботи – є здатність бути партнером. Окрім цього, важливу роль також відіграє і вимога щодо утримання від категоричних "експертних" суджень, даючи можливість висловитися самій групі, а заперечення та зауваження необхідно висловлювати лише після уважного вислуховування та розуміння членів групи. Ні в якому разі вони не повинні передувати розумінню.

Варто поєднувати планування в роботі з умінням відступати від плану, відмовляючись від заздалегідь продуманих тактичних варіантів, імпровізуючи по ходу заняття, реагуючи на певні групові зміни. Варто звернути увагу, що перерахованими вимогами не вичерпується успішна організація СПТ. Його проведення – справа творча, в якій зазначені вимоги можуть і змінюватися та доповнюватись іншими, залежно від кількісного та якісного складу учасників групи, досвіду керівника та інших умов[1]. Отже, мета та завдання СПТ базуються на теоретико-методологічних засадах, уміннях та навиках ведучого, його нетрадиційних уявленнях про технології навчання й вимагають від тренера нестереотипного мислення і нестандартних дій[2].

Загалом підвищенню тренерської ефективності та розвитку навичок міжособистісного спілкування сприяє дотримання нижченаведених рекомендацій:

 • будьте самим собою – спроби наслідувати когось іншого виглядатимуть нещирими або штучними. Використовуйте добрі методи викладання, запозичені в інших, але застосовуйте їх у своєму власному стилі;
 • створіть атмосферу взаємоповаги, підтверджуйте цінність знань та досвіду дорослих слухачів і їхній можливий внесок у заняття;
 • намагайтесь персоналізувати. свої стосунки з людьми, знайомлячись з ними ближче. Звертайтесь до людей за іменами, вказаними на бейджиках. Звергайтесь до них на ім'я, вітаючись зранку, а також спілкуйтесь з ними під час перерви;
 • реагуйте на невербальні сигнали своїх учасників – чи не свідчить їхній вираз обличчя про нерозуміння або незгоду? Якщо так, вирішуйте проблему, звертаючись безпосередньо до людини, яка щось не розуміє (або до всієї групи, якщо кілька учасників потребують пояснень чи мають запитання). Можливо, люди втомилися і потребують перерви? Діагностуйте цю ситуацію. Якщо так, повідомте, що заняття буде закінчено за п'ять хвилин (якщо це відповідає регламенту), або зробіть коротку перерву: проведіть кілька вправ, аби люди могли відпочити і переключитися.
 • відведіть час для запитань і поставтеся до них з належною повагою. Якщо ви відповідатимете різко, поглядаючи на годинника і вживаючи зауваження на зразок "Я не знаю, як це сказати простіше", "Як я уже казав" тощо, тим самим руйнується позитивне навчальне середовище. Якщо додаткові пояснення потрібні лише одному-двом учасникам, запропонуйте їм зустрітися пізніше.
 • уникайте ненормативної лексики і жартів – намагайтеся заздалегідь визначити потенційно делікатні моменти і, по можливості, уникайте їх;
 • – говоріть змістовно, нейтральною мовою;
 • – ніколи не сперечайтеся з учасниками тренінгової групи, оскільки невдоволення одного з них може поширитись і на інших. Існує декілька корисних фраз, що допомагають у потрібний момент розрядити ситуацію, наприклад: "Як свідчить мій досвід" (з особистим досвідом важко сперечатися), "Я так розумію, що це – ваша особиста думка", "Я згоден, що можуть існувати винятки, наприклад..." тощо. Запропонуйте обговорити гострі моменти у приватній розмові з учасником, який намагається вам заперечити.

Будьте дипломатичним, реагуючи на поведінку, яка викликає у вас невдоволення[3]. Наприклад, якщо один з учасників намагається нав'язати свою думку іншим, можна запросити їх висловити свою точку зору.

Учасникові, який відхиляється від теми обговорення, можна сказати "Даруйте, що перериваю, але мені здається, ми відхилилися від теми. Ми ще не завершили обговорення" тощо. У деяких випадках, якщо поведінка надто деструктивна або неадекватна, необхідно поговорити з людьми особисто.

Виявляйте професіоналізм, будьте добре підготовлені, приходьте на заняття вчасно, проводьте їх організовано, використовуючи якісні матеріали. Будьте відкритим у спілкуванні зі слухачами під час занять у складі малих груп, в особистих розмовах під час перерв, перед початком та після завершення занять. Реагуйте на зауваження та запитання[4].

Зберігайте почуття гумору, виявляйте терплячість, гнучкість та винахідливість, дотримуйтеся правил роботи у групі (табл. 1.12).

Таблиця 1.12

Правила роботи у групі

Правило

Тлумачення

Цінування часу

За будь-якої програми тренінгу завжди існує ліміт часу. Усім учасникам варто бути уважними, не відволікатися від теми обговорення, дотримуватися регламенту, говорити згідно з темою та без відволікань, висловлювати свою думку коротко та чітко.

Позитивність

Учасникам завжди краще висловлювати позитивні ідеї, здійснювати позитивні дії, ніж ініціювати негативні прояви – це непродуктивно, заважає досягненню мети тренінгу.

Говорити від свого імені

Вислови на зразок "Всі так думають" не несуть конкретної інформації, найчастіше не відповідають дійсності, як правило, потребують багато часу для підтвердження чи спростування. Тому їх застосування на тренінгу вважається помилкою. Необхідно користуватися "Я-висловлюваннями" ("Я вважаю", "Я так думаю", "На мій погляд" тощо). Якщо потрібно навести не власну думку чи інформацію, варто послатися на конкретне джерело (людину, документ, книгу, статтю тощо).

Правило додавання

Нові вислови, думки додаються до тих, що були оприлюднені раніше, але не заперечують, не спростовують, не нівелюють їх. На одне запитання може бути багато різних відповідей, і кожний має право на власну думку та її висловлювання. Виняток становлять лише такі, які не стосуються теми тренінгу або принижують людську гідність (дискримінація за ознаками статі, національності, релігійних переконань, зовнішності, віку тощо).

Ввічливість

Сприяє створенню позитивної атмосфери взаємної поваги, також сприяє заощадженню часу. Учасники, поважаючи себе та інших, говорять по черзі, не перебивають один одного, пам'ятаючи, що думка кожного важлива і необхідна для поповнення спільної скарбнички цінного досвіду.

Правило

добровільної

активності

Якщо для виконання якогось завдання тренеру потрібна особлива участь когось з учасників, присутні мають право пропонувати лише свою кандидатуру. Визначення міри власної активності в тренінгу є абсолютним незаперечним правом кожного члена групи.

Конфіденцій

ність

Всі учасники зобов'язуються у власних інтересах залишати в своєму колі і не виносити за його межі інформацію особистого характеру, яка може бути оприлюднена учасниками про себе в ході тренінгу.

Правило

"стоп"

Дає можливість будь-якому учаснику не виконати якусь тренінгову дію ("пропустити хід") без додаткових пояснень причин цього

Правило

піднятої

руки

Сигнал про наявність повідомлення учасник подає лише мовчки, підіймаючи вгору руку.

Зворотний

зв'язок

Зворотний зв'язок – це висловлювання учасників щодо своїх міркувань стосовно сенсу та способів вирішення завдань, власного' стилю навчальної діяльності, пошуку ефективних шляхів вирішення проблем тощо. Такі висловлювання надають можливість учасникам пізнавати унікальний досвід інших людей, бачити себе їх очима; тренер, має . стежити, щоб висловлювання були описовими, а не оціночними; конструктивними, мали позитивну спрямованість, не містили негативних вказівок тощо. За необхідності,, тренер повинен "вирівнювати, ситуації", коригуючи висловлювання учасників, змінюючи, акценти, наголошуючи на позитивних та конструктивних. Зворотний зв'язок здійснюється безпосередньо по ходу обговорення теми, виконання вправи чи завдання.

 • [1] Козляковський П. А. Соціальна психологія... – С. 57.
 • [2] Козляковсысий П. А. Соціальна психологія – С. 57.
 • [3] Козляковський П. А. Соціальна психологія... -С 57.
 • [4] Бачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники [Текст]: учеб, пособие / И. В. Вачков. – М.: Изд-во "Ось-89", 2000. – 224 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші