Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Види і жанри випускних кваліфікаційних робіт

Короткометражний ігровий фільм. Для всіх спеціалізацій. Пріоритет вибору теми – за режисером, але можливі й інші варіанти. У ролі сценариста може виступати будь-хто із членів знімальної групи, інших студентів курсу, а також студенти-журналісти або запрошені автори. Хронометраж – до 20 хв.

Документальний віцеонарис на актуальну тему, серед іншого і відеопортрет цікавої людини. Для всіх спеціалізацій. Тематична ініціатива (пріоритет щодо вибору теми) може належати будь-кому з творчої групи. Хронометраж – до 20 хв.

Інформаційна програма (випуск телевізійних новин) – бажано про життя та діяльність КиМУ. Для телеведучих, яким належить право формування та ведення випуску (за активної участі операторів і режисерів). Хронометраж – до 10 хв. (4-6 сюжетів). Авторами й ведучими окремих сюжетів можуть бути інші студенти курсу (з групи телеведучих), а також студенти-журналісти.

Постановочний відеокліп. Для режисерів і операторів. Вибір теми належить режисерові. Хронометраж

– 3–5 хв. (залежно від тривалості музичного твору). Готова фонограма.

Драматичний монолог. Для всіх спеціалізацій. Монолог виконує студент, що навчається за фахом "диктор, ведучий телепрограм". Вибір теми – виняткове право телеведучого. Хронометраж – до 10 хв.

Телевізійна гра (формату "Поле чудес", "КВН", "Перший мільйон" тощо). Для всіх спеціалізацій. Тематична ініціатива (пріоритет щодо вибору теми) може належати будь-кому з творчої групи. Хронометраж – до 20 хв.

Сцена дипломної вистави з акторської майстерності Для режисерів та операторів. Одному з них і належить вибір сцени (у випадку екранізації всієї дипломної вистави розподіл окремих сцен між режисерами й операторами здійснює художній керівник майстерні, але з неодмінним урахуванням побажань студентів). Хронометраж – до 20 хв.

Анімаційний фільм. Для студентів-режисерів. Хронометраж – до 5 хв.

Науково-популярний фільм, або пізнавальна програма, зокрема – за участю ведучого. Для всіх спеціалізацій. Хронометраж – до 20 хв.

Соціальні або комерційні рекламні ролики (4–5 шт.), серед них – за участю ведучого. Рекламні ролики повинні бути на різну тематику. Для студентів-режисерів та операторів. Хронометраж ролика – до 5 хв.

Примітка. При виконанні випускної кваліфікаційної роботи на виробничій базі (під час проходження виробничої практики або студентами-заочниками) за поданням художнього керівника майстерні та з дозволу кафедри до захисту може бути прийнято також роботи інших видів і жанрів.

Задля формування повнішого уявлення про творчий потенціал та рівень фахової підготовки випускників слід при можливості при обранні тематики і жанрів випускних кваліфікаційних робіт уникати повторення чи дублювання студентами тематики та жанрів своїх попередніх робіт, передусім курсових.

Теоретичну частину випускної кваліфікаційної роботи становлять документи, оформлені в спеціальній папці:

I. Обов'язкові документи:

1) заявка;

2) літературний сценарій (як у форматі покадрового літературного сценарію так і традиційного літературного сценарію)•,

3) режисерський сценарій;

4) розкадровки.

II. Документи, які можуть надаватися:

1) монтажний лист;

2) дикторський текст або закадровий авторський коментар;

3) звірені з "ефірним" варіантом розшифровки "синхроніє" до документальних робіт;

4) фотопроб и акторів.

5) проби гриму, костюмів;

6) фотографії локацій;

7) визивні листи;

8) списки знімальної групи.

Для орієнтації студентів і наукових керівників майстерень пропонується такий графік контролю за ходом виконання випускної кваліфікаційної роботи:

№ з/п

Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи

Термін виконання етапів роботи

1.

Вибір і затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи. Призначення художнього керівника

10

вересня (тут і далі рік)

2.

Написання і затвердження сценарної заявки

30 жовтня

3.

Узгодження з художнім керівником літературного сценарію

1 листопада

4.

Затвердження режисерського сценарію випускної кваліфікаційної роботи, підготовка розкадровок

20 грудня

5.

Знімальний процес випускної кваліфікаційної роботи

20 лютого

6.

Перегляд відзнятого матеріалу, відбір найкращих дублів Затвердження в художнього керівника

20 квітня

7.

Перший варіант монтажу випускної кваліфікаційної роботи. Затвердження в художнього керівника

4 травня

8.

Завершення монтажно-тонувального періоду випускної кваліфікаційної роботи

10 травня.

9.

Перегляд художнім керівником першого варіанта випускної кваліфікаційної роботи на DVD

10 травня

10.

Доопрацювання студентом випускної кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень художнього керівника

20 травня

11.

На передзахисті перегляд на DVD завершеної роботи та документації художнім керівником і членами кафедри

30 травня.

12.

Доопрацювання випускної кваліфікаційної роботи з урахуванням зауважень, висловлених на передзахисті

10 червня

Відеокопія формату DVD випускної кваліфікаційної роботи надається студентом на кафедру разом з супровідною документацією не пізніше, ніж за 4 дні до призначеної дати передзахисту.

Студенти, які вчасно не подали відеокопії зазначеного формату DVD випускної кваліфікаційної роботи та повністю оформленої супровідної документації, до передзахисту не допускаються.

Завершена випускна кваліфікаційна робота з відгуком художнього керівника і зовнішньою рецензією надається на попередній захист випускних кваліфікаційних робіт.

У випадку низького художнього рівня випускна кваліфікаційна робота може бути недопущена до державних іспитів.

Якщо члени кафедри вважають, що зауваження до випускної кваліфікаційної роботи можуть бути виправлені студентом найближчим часом – йому дається час на їх усунення.

Після виправлення студентом усіх зауважень щодо роботи художній керівник доповідає завідувачу кафедри, а потім передає її з усіма необхідними документами до Державної екзаменаційної комісії для подальшого захисту.

Відеокопії й документація до випускних кваліфікаційних робіт зберігаються на кафедрі до закінчення студентами університету, після чого передаються в архів.

У випадку виникнення в процесі підготовки та захисту бакалаврських робіт проблемних ситуацій, вони оперативно розв'язуються кафедрою на підставі чинних положень про вищу школу.

Далі пропонуються зразки документації, яка супроводжує випускні кваліфікаційні роботи (за приклад слугують реальні документи за формою, прийнятою на кафедрі кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету, із деякими умовними змінами у назвах робіт і прізвищах)

Зразок заяви для затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи

Завідувачу кафедри кіно-, телемистецтва доктору філософських наук, проф. Кудіну В.В. студентки IV курсу КТМ Інституту телебачення, кіно і театру КиМУ напряму підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво спеціалізації: диктор і ведучий телепрограм Карпань Світлани Андріївни

ЗАЯВА

Прошу затвердити вид, жанр і тему випускної кваліфікаційної роботи: телевізійна програма "Кловер" і призначити художнім керівником проф. ____.

Дата Підпис

ПОГОДЖЕНО

Художній керівник підпис

Титульний лист документації до випускної кваліфікаційної роботи

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут телебачення, кіно і театру кафедра кіно-, телемистецтва

Шегера Катерина Олександрівна

Випускна кваліфікаційна робота

Короткометражний анімаційний фільм "Солодка пісня"

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: режисер кіно і телебачення

Випускна кваліфікаційна робота

допущена до захисту

рішенням кафедри кіпо-, телемистецтва

Протокол №

від: ** 2013 р.

Керівник програми, зав. кафедри

Безручко Олександр Вікторович (підпис)

Художній керівник:

Кандидат мистецтвознавства, професор

Безручко Олександр Вікторович

Зворотній бік:

Завдання на випускну кваліфікаційну роботу

4. Періоди роботи над випускною кваліфікаційною роботою:

Періоди роботи над випускною

кваліфікаційною

роботою

Пропише, ініціали та посада керівника

Підписи художнього керівника і студента

завдання видав

завдання прийняв

Підготовчий

кандидат мистецтвознавства, професор Безручко О.В.

Знімальний

кандидат мистецтвознавства, професор Безручко О.В.

Монтажно-тонувальний

кандидат мистецтвознавства, професор Безручко О.В.

Зворотній бік:

5. Дата видачі завдань _______________ 30 вересня 2012 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п

Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

1.

Вибір і затвердження теми випускної кваліфікаційної роботи. Призначення художнього керівника.

10 вересня

2012 р.

Виконано

2.

Написання і затвердженій сценарної заявка.

30 жовтня

2012 р.

Виконано

3.

Узгодження з художнім корів ОН ХОМ літературного сценарію.

1 листопада

2012 р.

Виконано

4.

Затвердження режисерського сценарію, розкадровки.

20 грудня

2012 р.

Виконано

5.

Знімальний процес.

20 лютого

2012 р.

Виконано

6.

Перепад підтятого матеріалу, відбір найкращіх дублів. Затвердження в художнього керівник".

20 квітня

2012 р.

Виконано

7.

Перший варіант монтажу бакалаврської роботе. Затвердження в художнього керівника.

4 травня 2013 р.

Виконано

8.

Завершення монтажно-тонувального періоду.

10 травня 2013 р.

Виконано

9.

Перегляд художнім керівником.

10 травня 2013 р.

Виконано

10.

Доопрацювання випускної кваліфікаційної роботе з урахуванням зауважень художнього керівника.

20 травня 2013 р.

Виконано

11.

На передзахисті перегляд завершеної роботе художнім керівником і членами кафедри оно-, телемистецства.

30 травня 2013 р.

Виконано

12.

Доопрацювання випускної кваліфікаційної роботе з урахуванням зауважень художнього керівника і членів кафедри.

10 чертя 2013 р.

Виконано

Студент (ка) Шегера К.О.

Художній керівник

випускної кваліфікаційної роботи

Безручко О.Д.

Заявка на випускну кваліфікаційну роботу

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут телебачення, кіно і театру кафедра кіно-, телемистсцтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Заявка

на випускну кваліфікаційну роботу

Телевізійна програма

"Сканер. Професія – телеведучий"

Студентки IV курсу

Ченчик Марини Володимирівни

Художній керівник:

професор Полешко Сергій Миколайович

Київ-2015

Заявка

1. Робоча назва: "Сканер. Професія – телеведучий".

2. Вид: телевізійна програма.

3. Жанр: пізнавальна телепрограма.

4. Тематика: міфи та реалії професії телеведучого.

5. Мета: показати глядачеві зсередини, що є професія телеведучого, якою має бути людина в кадрі. Дати поради студентам і тим, хто мріє про кар'єру на телебаченні, як працевлаштуватися на телеканал і що для цього потрібно.

6. Ідея: глядачі отримають інформацію від фахівців, яка допоможе їм визначитися чи підходить їм цей фах. А також поради: що важливо знати для успішного проходження співбесіди чи кастингу.

7. Хронометраж: 10-15 хв.

8. Структура:

Вступ

Основна частина:

Інтерв'ю з фахівцями:

– телеведуча Тетяна Цимбал;

– оператор Віктор Шляжко;

– ведучий, телепродюсер Дмитро Федоров;

– стиліст, візажист Наталя Степанова.

Заключні слова

9. Технічне оснащення: 1 камера, 2 касети, 3-4 освітлювальних прилади, петличний мікрофон, мікрофон, штатив.

10. Додаткові реквізити для оформлення студії: декілька освітлювальних приладів.

11. Цільова аудиторія: 15-50 років.

12. Бажаний час виходу в ефір: 14-00, субота.

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут телебачення, кіно і театру

кафедра кіно-, телемистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи: короткометражний художній фільм "Текстпроцесор" (екранізація однойменного оповідання Стівена Кінга) студента IV курсу Яшина Михайла Юрійовича.

Художній керівник: Порожна Світлана Геннадіївна

Київ-2015

1. Натура. – Подвір'я біля будинку Ричарда. – День.

Бачимо ноги двох людей.

НОРДХОФ (за кадром)

Річарде, зачекай!

Річард і Нордхоф біля дверей у будинок тримають комп'ютер.

НОРДХОФ

Ох, і важка ж штуковина!

РІЧАРД

Зачекайте, містере Нордхофе, я відчиню двері!

Річард тягнеться до дверей, відчиняє їх однією рукою й обидва чоловіки проходять.

2. Інтер'єр. – Коридор будинку Річарда. – День.

Відчиняються двері і спинами входять Річард

Нордхоф.

Обережно проходять між розкиданими кросівками і входять до зали.

Кінець

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут телебачення, кіно і театру кафедра кіно-, телемистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи: короткометражний художній фільм "Роздоріжжя"

студента IV курсу

Кругляка-Румянцева Олега Юрійовича. Художній керівник:

кандидат мистецтвознавства,

професор Безручко Олександр Вікторович

Київ-2015

Заміське селище, дорогою на кінцеву станцію виїжджає автобус. Вечір. Автобус від'їжджає.

Людина дивиться йому вслід, дістає цигарку, закурює, бере свою валізу і рухається вулицею.

Ідучи, про щось думає, сумнівається, чи правильно він зробив. Проблеми бентежать його.

Заміська ділянка. Погляд на будинок.

Відчиняє хвіртку, заходить у двір.

Проходячи стежкою, проводить рукою по зростаючому вздовж стежки винограду.

Підходить до дверей будинку, дістає зв'язку ключів.

Підбирає потрібний ключ, вставляє в замок. Замок, незважаючи на свій вік, піддається і двері відчиняються.

Намацує вимикач, вмикає світло, ставить валізу і оглядає кімнату:

– Нічого так і не змінилося, все – як і було.

Зітхає, іде на кухню. Ставить чайник, сідає за стіл і, як неприкаяний, дивиться у вікно...

КІНЕЦЬ

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут телебачення, кіно і театру

кафедра кіно-, телемистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Літературний сценарій випускної кваліфікаційної роботи: телевізійна програма "Дитяче телебачення"

студентки IV курсу

Сльозко Альони Юріївни.

Художній керівник:

Порожна Світлана Геннадіївна

Київ-2015

У телевізійній програмі "Дитяче телебачення" розглядаються найактуальніші проблеми, що виникають у роботі дітей у медіасправі. Програма створена для висвітлення ідей молодими фахівцями засобами фото- та відеоаматорства й дослідження проблеми перенасичення українського сучасного мовлення негативною інформацією та щоденного впливу на дітей. Досліджує практичну роботу в позашкільних закладах з основ телевізійного виробництва. А також питання сучасного дитячого мовлення в Україні й аналізує самостійну роботу дітей над сюжетами та дитячими програмами. Чи можливо так організувати дитячу роботу, щоб діти самостійно робили телевізійний продукт і аналізували сучасне дитяче телебачення в Україні?

ВЕДУЧА

Вітаю вас! З вами світ телебачення – це яскравий і казковий світ, у якому можливо все! Тим більше, коли воно дитяче! Саме за допомогою телебачення душа може "говорити".

ЗК

Телебачення має вплив як на глядача, так і на автора. Через екран творчості передаються думки й емоції кожної дитини. Звісно, що це все завдяки вчителям студії, які допомагають в реалізації їхніх ідей та задумів. Дитяче телебачення – це світ творчості та засіб проявлення себе в різних напрямах діяльності. Кожна дитина народжується індивідуальністю та має свої особисті якості. Комусь ближчі технічні науки, а іншим гуманітарні. А ці діти точно знають, що в майбутньому вони оберуть саме цей фах.

Ведуча бере інтерв'ю у вихованців гуртка. Запитання: Ким ти себе бачиш в професії телевізійника та чому саме цей фах?

(Архів з фестивалів)

Якщо захоплення людини збігається з професією, то ця людина, напевно, щаслива. Яскравим прикладом вдалого внеску у власне майбутнє є дитяче телебачення. Адже ні для кого не таємниця, що в наш час телебачення розвивається надзвичайно стрімко і стає все популярнішим. Так і Вишнівська третя школа не відстає від сучасних тенденцій.

Режисерський сценарій випускної кваліфікаційної роботи

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут телебачення, кіно і театру

кафедра кіно-, телемистецтва

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.020203 Кіно-, телемистецтво

Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм

Режисерський сценарій випускної кваліфікаційної роботи: телевізійна програма "Сканер. Професія – телеведучий"

Студентки IV

Зінюк Інни Володимирівни.

Художній керівник:

професор Полешко Сергій Миколайович

Київ-2015

Об'єкт

План

Хронометраж

(сек.)

Зміст кадру

Звук,

музика

Примітки

1

Титр

5

Київський міжнародний університет Інститут телебачення, кіно і театру кафедра кіно-, телемистецства

Музика: Л. Ван

Бетховен

2

Титр

6

Випускна кваліфікаційна робота студентки 4 курсу Зінюк Інни Володимирівни Спеціалізація: диктор і ведучий телепрограм Майстерня доцента Іщенко М.С.

Музика: Л. Ван

Бетховен "К Елізє"

3

Титр

3

Сканер

Музика:

Л.Ван

Бетховен

"К Елізє"

4

Нат.

Заг.

2

Ведуча стоїть у правій частині кадру на фоні pipy, з лівого боку – освітлювальний прилад.

Музика:

Л.Ван

Бетховен

"К Елізє"

5

Пав.

Кр.

15

ВЕДУЧА

Вітаю Вас, шановні телеглядачі!

В ефірі програма "Сканер" і з Вами я, її ведуча – Інна Зінюк. Кожен із нас не уявляє свого життя без опанування якоїсь професії та реалізації себе в ній. І дуже часто молодь обирає свою майбутню спеціальність лише за гарною назвою.

Інтертум,

голос

ведучої

.

6

Інт.

Ср.

Ведуча йде праворуч, ми бачимо інші освітлювальні прилади і впізнаємо телевізійну студію.

ВЕДУЧА

(з.к.)

Як не помилитися з вибором фаху? Які якості, риси характеру та здібності визначають вашу профпридатність? Як успішно пройти співбесіду та влаштуватись на роботу? Про це ми будемо розповідати в нашій програмі.

Музика:

Л.Ван

Бетховен

"К Елізє"

Звук:

звук

кінематогр

афінної

хлопавки

1

46

Титр

Автор сценарію Інна Зінюк і Режисер Єсаков Олексій

47

Титр

КиМУ-2013

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси