Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Право arrow Державне антимонопольне регулювання
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет дисципліни "Державне антимонопольне регулювання"

Навчальна дисципліна "Державне антимонопольне регулювання" є базовою для підготовки фахівців із управління у сфері економічної конкуренції (за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр").

Антимонопольне регулювання можна розглядати одночасно як науку, управлінську діяльність і навчальну дисципліну.

Антимонопольне регулювання як наука – це синтез правових, економічних та управлінських знань про суть, методологію і засоби впливу держави на розвиток конкурентних відносин. Антимонопольне регулювання як навчальна дисципліна – це навчальний курс, у процесі якого студенти набувають знання про суть, цілі, методи та інструменти впливу держави на розвиток конкурентних відносин в економіці країни в цілому та на окремих товарних ринках.

Інформаційною базою навчальної дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" є нормативно-законодавчі акти, статистична інформація, звітність Антимонопольного комітету України, наукові публікації, аналітичний матеріал з питань захисту економічної конкуренції.

Мета дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – формування у студентів сучасного мислення та спеціальних знань щодо захисту конкуренції, антимонопольного регулювання та контролю; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади у сфері конкурентних відносин.

Предмет дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – сукупність прийомів, способів та інструментів впливу державних інституцій, насамперед, антимонопольних органів на формування і розвиток конкурентного середовища національної економіки.

Завдання дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" – з'ясування цілей і завдань діяльності держави щодо захисту і розвитку економічної конкуренції; аналіз та розгорнута характеристика методів та інструментів державного регулювання конкурентного процесу; розкриття наукових та організаційно-правових засад антимонопольного контролю та регулювання, в тому числі у сфері природних монополій; формування цілісного уявлення про завдання, функції та повноваження антимонопольних органів та інших державних органів різних рівнів у сфері економічної конкуренції; вивчення законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують діяльність державних інституцій щодо антимонопольного контролю та регулювання; розкриття сутності, цілей та процедури антимонопольного контролю, специфіки окремих його напрямів; ознайомлення з практикою та еволюцією антимонопольного контролю та регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою, насамперед в ЄС; висвітлення основних напрямів та аспектів антимонопольного контролю та регулювання, їх особливостей в окремих секторах національної економіки та на конкретних ринках.

У результаті вивчення дисципліни "Державне антимонопольне регулювання" на основі здобутих знань студент повинен володіти такими компетенциями: на основі системного підходу здійснювати аналіз конкретних товарних ринків, визначати товарні та географічні межі ринку, оцінювати обсяг товарних ресурсів ринку; використовуючи необхідну нормативно-правову базу, методи та методики, проводити дослідження стану та тенденцій розвитку конкурентного середовища на товарних ринках; визначати монопольне становище підприємців на конкретному ринку; давати оцінку рівня економічної концентрації в окремій сфері національної економіки на основі проведення розрахунків відповідних показників; аналізувати та виявляти факти правопорушень у сфері економічної конкуренції; застосовувати відповідні норми чинного законодавства та нормативно-інструкційні документи при здійсненні антимонопольного контролю; формувати пропозиції щодо вдосконалення конкурентного середовища та розвитку економічної конкуренції, виходячи з наявних умов і завдань антимонопольної політики; здійснювати підготовку проектів відповідних рішень антимонопольних органів щодо конкретної ситуації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші