Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Курс лекцій з фізичного виховання
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація і зміст навчально-виховного процесу у навчальних відділеннях

Для проведення практичних занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах студенти поділяються на відділення: основне, спеціальне медичне та спортивного вдосконалення. Поділ проводиться на початку навчального року згідно результатів медичного обстеження у студентській поліклініці, а також фізичної та спортивної підготовленості.

Дані, які необхідні для комплектування навчальних відділень, можуть бути отримані шляхом анкетування студентів. До анкети включаються питання, які допомагають викладачеві отримати необхідну інформацію про студентів-першокурсників.

Кількість, спеціалізацію, наповнення навчальних груп та секцій з видів спорту визначає кафедра фізичного виховання (предметна комісія) вищого навчального закладу відповідно до вимог Положення „Про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах” (2006 р.) та наявності необхідних спортивних споруд для проведення навчальних занять з цими групами.

До навчального відділення фізичного виховання розподіляють студентів, які при анкетуванні виявили бажання займатися у цьому

відділенні відповідними видами рухової активності, визначеними у навчальній програмі з фізичного виховання.

До основного навчального відділення з фізичного виховання зараховуються студенти, віднесених за станом здоров'я до основної чи підготовчої медичної групи, після проведення контрольного тестування показників фізичної підготовленості, передбачених навчальною програмою з фізичного виховання, викладачам навчальної групи, рівня знань та рухових здібностей в обраному виді рухової активності шляхом проведення бесід та контрольних (навчально-спортивних) заходів.

Заняття із студентами основного навчального відділення проводяться у навчальні години згідно розкладу навчальних занять. Кількість студентів навчальної групи складає 10-15 осіб.

До спеціального медичного відділення розподіляються студенти, які за даними медичного огляду та анкетування мають відхилення у стані здоров'я.

Навчальні групи спеціального медичного відділення (фізичної реабілітації) комплектуються за спеціалізаціями з нозологічних ознак (видів захворювань), визначеними у навчальній програмі з фізичного виховання.

Практичні заняття із студентами спеціального медичного відділення проводяться, зазвичай, фахівцями із спеціальною освітою, у навчальні години згідно розкладу занять. Кількість студентів спеціальної медичної навчальної групи складає 8-12 осіб.

До навчального відділення спортивного вдосконалення зараховуються студенти, віднесених за станом здоров'я до основної медичної групи, а також за результатами контрольного тестування мають позитивні показники функціональної і фізичної підготовленості та, як правило, мають необхідну спеціальну технічну підготовку згідно спортивної класифікації з обраного виду спорту.

Кількість студентів навчальних груп спортивного вдосконалення визначається відповідно до їхньої спортивної кваліфікації та складає:

навчально-тренувальні групи 10-15 осіб,

групи спортивного вдосконалення 8-12 осіб,

групи вищої спортивної майстерності 2-6 особи.

Для навчальних груп з ігрових видів спорту кількість студентів відповідно складає: 16-20,14-18 та 12-16 осіб.

Обсяг навчальних годин на тиждень для навчальних груп відділення спортивного вдосконалення складає для:

Навчально-тренувальної груп – 6 годин (258 годин на навчальний рік);

груп спортивного вдосконалення – 8-10 годин (344 годин

груп вищої спортивної майстерності – 12 годин (430 годин „-„-).

З однієї навчальної групи до іншої студенти можуть переводитися, як правило, після закінчення навчального року або семестру в установленому у вищому навчальному закладі порядку.

Засвоєння навчального матеріалу з фізичного виховання здійснюється у навчальних відділеннях відповідно до робочих програм, структурно-логічної схеми та графіку курсу.

У цих документах відображається:

  • 1) систематизований і дозований перелік розділів, тем, елементів фізичного виховання, пов'язаних між собою та з відповідними розділами інших (попередніх) курсів у визначений логічній послідовності;
  • 2) вказівки на застосовувані методи навчання, форми, види контролю і самоконтролю результатів засвоєння програмного матеріалу.

При розробці структурно-логічної схеми курсу враховується його місце у загальній системі фізичного виховання і навчання у вищому навчальному закладі і визначається, що студент повинен знати, вміти та які навички з фізичної культури набути після проходження курсу.

При засвоєнні теоретичного розділу передбачається: з'ясування головних понять, термінів, провідних наукових ідей, головних закономірностей, теоретичних положень, що розкривають сутність явищ і цінностей фізичної культури, об'єктивні зв'язки між ними, аналіз і пояснення фактів, які формують переконання.

По кожній теоретичній і методичній темі відповідальні викладачі з фізичного виховання знайомлять студентів з переліком основних питань, що підлягають засвоєнню, рекомендують список літератури, методичні матеріали і розробки.

Матеріал практичного розділу засвоюється під час навчальних і позанавчальних практичних заняттях з фізичного виховання, форми яких можуть бути різноманітними за організацією і методичним забезпеченням і містити в собі доступні засоби і методи.

Проте, головною формою при засвоєнні практичного розділу програми є навчальні заняття, що проводяться під керівництвом викладача кафедри фізичного виховання.

Засвоєння практичного матеріалу базового компоненту програми грунтується, головним чином, на використанні технології загальної кондиційної фізичної і професійно-прикладної психофізичної підготовки.

Засвоєння елективних компонентів програми відбувається на загальних науково обгрунтованих положеннях методики фізичного виховання.

Засвоєння обраного спортивного компоненту програми відбувається на використанні сучасних моделей спортивної підготовки.

Засвоєння основного практичного матеріалу оздоровчого компоненту програми грунтується на використанні ідей, принципів, засобів і методів оздоровчого тренування, що передбачає підвищення загальних резервних можливостей організму студентів.

Виконання базового програмного матеріалу, навчальних вимог і тестів здійснюється у відділенні під час підготовчих періодів тренування, до основних змагань.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші