Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Природознавство arrow Теорія і технологія пресування порошкових матеріалів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Пресування на механічних пресах

У практиці порошкової металургії можна застосовувати практично всі типи механічних пресів, які використовуються в металообробній і пластмасовій промисловості з використанням оснастки для пресування порошків металів та сплавів, а також преси, спеціально розроблені для виготовлення виробів методами порошкової металургії.

Широке застосування механічних пресів зумовлене їх високою швидкістю пресування та можливістю безступеневого її регулювання в широких межах, компактним розміщенням механізмів, порівняно меншою потужністю приводів. Зусилля пресування механічних пресів змінюється в широких діапазонах, проте не перевищує 6000 кН.

Застосовують кривошипні, кулачкові, фрикційні, гвинтові та інші механічні преси.

Кривошипні преси поділяються на кривошипні і кривошипно-колінчасті. Принципова схема кривошипного преса показана на рисунку 40. У цьому пресі верхній пуансон закріплюється в повзуні 2, який приводитися в зворотно-поступальний рух за допомогою кривошипно-шатунного механізму. Прес-форма закріплюється на столі преса 1. Включення і зупинка преса здійснюються через муфту 5, розміщену між маховиком і валом. Рух вала 4. встановленого на підшипниках, передається від електродвигуна 9 через маховик 6, який вільно обертається на валу разом із половинкою муфти 7. Інша половинка муфти 8 заклинена на цьому валу. Така конструкція дає змогу при зчепленні обох частин муфти надавати валу періодичні рухи без зупинки маховика і витрати додаткової сили для подолання його інерції. Кривошипні преси можуть бути одно- і багатоколінчастими. Останнє розширює їх технічні можливості.

Характеристики деяких кривошипних пресів, які розроблені та виготовляються в державах ближнього та дальнього зарубіжжя, наведені в таблицях 1-5 (додаток).

Кривошипно-колінчасті преси (рис. 41) відрізняються від кривошипних наявністю між шатуном і повзуном- пуансоном додаткових ланок у вигляді шарнірного трикутника: одна ланка упирається в нерухому подушку станини, а інша пов'язана з повзуном і здійснює його переміщення по напрямних станини. Колінчастий вал і шатун винесені за вісь повзуна. Вказана схема дає змогу значно понизити робочі швидкості повзуна наприкінці руху порівняно зі швидкостями в пресах зі звичним кривошипно-шатунним механізмом. Крім того, з'являється можливість одержувати великі зусилля на повзуні наприкінці руху при легшому приводі й одночасно збільшується жорсткість конструкції преса за рахунок передачі зусиль на масивні ланки шарнірного трикутника.

Механізм пресування преса (рис. 41) складається з шатуна 10, верхнього 8 і нижнього 6 пресових важелів, що приводяться

Схема кривошипного преса

Рисунок 40 – Схема кривошипного преса

в рух електродвигуном через колінчастий вал і шатун. Верхній важіль шарнірним членуванням з'єднаний з тягою 9, що передає зворотно-поступальний рух нижній рамі 19 і нижньому пуансону 2. Важіль за допомогою осі 7 також шарнірно сполучений з нижнім важелем, який своєю чергою зчленований шарніром із повзуном 5, на якому кріпиться верхній пуансон 4. Нижній пресовий важіль 6 з'єднується з віссю 7 за допомогою овального отвору, тому на першій стадії пресування тиск рівний лише масі верхнього пуансона 4, повзуна 5 і нижнього важеля 6. Після закінчення вільного руху осі 7 верхній пуансон починає стискати порошок і одночасно опускається нижній пуансон у результаті стиснення пружини 1.

Схема кривошипно-колінчастого преса

Рисунок 41 – Схема кривошипно-колінчастого преса

Ця стадія пресування триває до того моменту, коли опір порошку ущільненню і пружності пружини 1 зрівноважать масу деталей механізму, що пресує. Після цього тяга 9, рухома рама 19 і нижній пуансон 2 за допомогою верхнього пресового важеля вільно переміщаються вгору до упору рами 19 в заплечики 18. З цієї миті починається двостороннє пресування порошку, зусилля якого практично однакове зверху і знизу. Після закінчення витримки під тиском шатун преса починає рухатися вліво, а верхній пуансон підіймається вгору. Виштовхування брикету на рівень стола 3 здійснюється за допомогою важелів 15, 20 і тяги 17. що надає руху натиском на ролик 14 профілюючої напрямної планки 12. закріпленої на приводному колесі 13. Вихідний порошок з бункера за допомогою каретки подається в прес-форму 16.

Живлення преса здійснюється від електродвигуна через систему зубчастих коліс, що приводять у рух колінчастий вал 11.

Кривошипно-шатунні преси розвивають зусилля до кількох тисяч кілоньютонів. Технічні характеристики деяких видів кривошипних пресів, які виготовляють у країнах СНД. наведені в таблиці 6д (додаток).

Кулачкові (ексцентриково-кулачкові) преси (рис. 42) зазвичай застосовуються для пресування деталей спрощеної форми. На відміну від кривошипних пресів, кулачкові преси мають незалежний рух верхнього і нижнього пуансонів. Основним їх елементом є ексцентрик або кривошип, що викоте роль кулачка.

Схема ексцентрико во – кулачкового преса

Рисунок 42- Схема ексцентрико во – кулачкового преса

Принцип їх роботи такий. Пуансон 4 преса набуває зворотно-поступального руху від електродвигуна 13 через вал 11, клиново-пасову 12 і зубчасту 10 передачі, головний вал 8 і шатун 6. Через ексцентрики 7 і 9 головний вал приводить в дію завантажувальний пристрій 3 і виштовхувач 1. Порошок поступає в прес-форму 2 з бункера 5 і касети-живильника 3. Пресування здійснюється за допомогою пуансона 4 при його русі зверху вниз. Після виштовхування пресо в ка зіштовхується зі столу касетою-живильником.

Характеристики ексцентриково-кулачкових пресівавтоматів розроблених у СРСР марок КБ0624 і КБ0626 наведені в таблиці 7д (додаток).

Фрикційні гвинтові преси найбільш прості за конструкцією. Рух повзуна в них здійснюється за допомогою фрикційної і гвинтової передач. Зусилля пресування забезпечується енергією, накопиченою рухомими частинами преса за один хід. Найбільш поширені дводискові і бездискові преси. Схема дводискового преса зображена на рисунку 43.

Принцип його роботи полягає в тому, що вал 3, який надає руху за допомогою електродвигуна 1 і клиново-пасової передачі, під дією системи керування переміщається вліво і вправо, уздовж своєї осі, і фрикційні диски 2 по черзі притискаються до маховика 4. Маховик, змінюючи напрямок обертання, угвинчує і вигвинчує гвинт-вал 6 у гайку 5 шпинделя, примушуючи повзун виконувати зворотно-поступальний рух.

Особливістю фрикційного бездискового преса (рис. 44) є сталі швидкості руху повзуна як при робочому, так і при холостому ході. Шпиндель 6 жорстко сполучений із маховиком 3 й упирається у вальницю 3 траверси. Гайка 4 шпинделя кріпиться на повзуні 1 і разом з ним набуває зворотно-поступального руху. До маховика З притискують фрикційний ролик 2, посаджений на валу з реверсивною муфтою. Поперечне включення муфт надає маховику обертання в один й інший боки.

Схема дводискового фрикційного преса

Рисунок 43 – Схема дводискового фрикційного преса

Схема бездискового фрикційно – гвинтового преса

Рисунок 44 – Схема бездискового фрикційно – гвинтового преса

У порошковій металургії використовуються преси для одностороннього пресування виробів невеликої висоти та простої форми, які розроблені в СРСР спеціально для цієї галузі промисловості. Це, перш за все, преси-автомати для твердосплавної промисловості марки КВ-032, К-034 та інших.

На сьогодні розроблені більш досконалі преси-автомати для пресування порошків твердих сплавів. Технічні характеристики деяких із них наведені в таблиці 8 (додаток).

Пресування забезпечується примусово-плавальною матрицею з подальшою допресовкою верхнім пуансоном. Указані преси мають регульовану до пресо в ку в кінці робочого ходу, автоматизоване завантаження порошку в матрицю і видалення спресованих виробів із зони пресування. Преси працюють у комплексі з пристроєм, який забезпечує автоматичне укладання готової продукції, і призначені в основному для пресування твердосплавних високоточних непереточуваних пластин для різального інструмента.

Окрім спеціалізованих пресів, для пресування твердих сплавів використовують механічні преси для виготовлення певного виду порошкових виробів – вугільних щіток, тонкостінних підшипників, феритових виробів тощо.

На рисунку 45 показаний автоматичний спеціалізований прес для пресування бронзо-графітових підшипників у вигляді тонкостінних втулок. Цей прес зусиллям 100 кН з нижнім прикладанням тиску. Основний кулачковий вал 12 розміщений внизу станини, має в центрі кулачок пресувальника 14, з боків якого розміщені кулачки 11 для виштовхування. Виштовхування на поверхню матриці 5 спресованого виробу здійснюється через проміжний ролик 9. Для ручного керування пресом призначені шестерні 15, які мають на торцях плавні кулачкові канавки для підйому траверси 1 верхнього пуансона 2. Зліва від основного вала розміщений кулачок 13 приводу бункера 3 через важелі 7,8, аз правого боку міститься черв'ячне колесо 16 редуктора із зубчастими напівмуфтами, одна з яких 6 прикріплена до колеса 16 , що вільно обертається, друга 4 ковзає уздовж осі валу на шпонці, що пересувається важелем вмикання 10. Черв'як редуктора сполучений із мотором клиново-пасовою передачею. Повзун преса виготовлений із двох платівчастих щок. які прорізами проходять через вал між кулачком пресувальника 14 і виштовхувальними кулачками 11. Нижньою основою він ковзає в отворі опорної тумби. а його верхні шийки переміщаються в напрямних вальницях плити. Регулювання повзуна здійснюється за допомогою роликів кулачком пресувальника основного вала. Для плавності руту повзун урівноважений двома циліндровими пружинами. Верхня траверса 1 пресу змонтована на двох колонках і за допомогою роликів замкнутих серг виконує зворотно-посту патьний рух по плавній кривій канавці масивних шестерень. Верхня траверса підпресовує за рахунок виступу, який зроблений на плавній кривій канавці масивних шестерень.

Механічний пресавтомаг

Рисунок 45 – Механічний пресавтомаг

Завантажу вальний бункер 3 забезпечений двома валами для перегрібання порошку, які зрушуються від індивідуального електродвигуна. Завантажувальний бункер зіштовхує з прес-форми спресовану деталь у той момент, коли нижній пуансон під дією кулачка пресувальника через повзун преса опускається вниз, ство

рюючи тим самим розряджений простір у камері матриці 5 і сприяючи заповненню всього робочого простору матриці порошком із бункера. Максимальна висота камери засипки 115 мм.

На рисунку 46 показаний прес-автомат марки ПФ-1, характеристики якого наведені в таблиці 9, призначений для пресування порошковихдеталей діаметром від 2,7 до 18 мм і заввишки до 20 мм. Прес має 12 матриць, які розміщені по колу на середньому диску поворотної головки. Двостороннє пресування здійснюється пуансонами 76 і 18. Засипка порошку в матриці здійснюється спеціальним дозатором, що складається з бункера 14 і проміжної платівки 10. Оскільки пресується зволожений порошок, бункеру і проміжній пластині додаються коливання за допомогою зубчастого вала 13 і гойдалок 11 і 12, що полегшує засипку порошку. Засипка в матриці 9 здійснюється при поступовому опусканні нижніх пуансонів копірами 19 при повороті головки 8. Об'єм порожнини матриці під необхідну засипку порошку здійснюється за допомогою регулювального гвинта 7. Для пресування із заданим зусиллям верхній штовхач забезпечений регулювальним пружинним амортизатором. Колінчастий вал 21 зрушує верхній і нижній штовхані. Привід до колінчастого вала від електродвигуна 1 здійснюється через шківи 2 ІЗ, клинопасову передачу і зубчасті колеса 4 і 5. Спресований виріб виштовхується з матриці нижнім пуансоном і потім стисненим повітрям через механізм 17 скидається в тару. При цьому одночасно відбувається очищення матриці.

Таблиця 9 – Основні технічні характеристики прес-автомата ПФ-1

Характеристика

Показник

Максимальне зусилля, кН

2,5

Продуктивність, шт./год

3000

Число матриць

12

Максимальний хід верхніх пуансонів, мм

50

Максимальний хід нижніх пуансонів, мм

50

Ємність бункера для порошку, дм3

1

Потужність електродвигуна, кВт

1

Маса, кг

400

Габарити, мм

750x600x1500

Головка з матрицями і пуансонами повертається за допомогою мальтійського хреста 6 і зупиняється через кожні 30° повороту головки. Верхні і нижні пуансони на позиції пресування переміщаються штовханами 15 і 20, що рухаються назустріч один одному за допомогою колінчастого вала.

Механічний прес-автомат марки ПФ-1

Рисунок 46 – Механічний прес-автомат марки ПФ-1

У Росії воронізьким Спеціальним конструкторським бюро ковальсько-прссових машин і автоматичних ліній (СКБ КМ) розроблені механічні прсси-автомати серії К. характеристики яких наведені в таблиці 10 (додаток). Такі преси працюють за схемою виштовхування деталі з матриці нижнім пуансоном. Вони забезпечують як вільне плавання матриці під дією сил тертя порошку об стінки матриці, так і примусове плавання її під дією циліндрів відведення матриці, розміщених у головці преса, що розширює можливості машин при пресуванні деталей складної форми. До недоліків машин слід віднести розміщення блока вглибині станини, що утруднює зміну інструмента. Преси мають механізми для регулювання положення верхнього пуансона, висоти камери засипки, положень верхнього і нижнього упорів центрального стрижня, упору плавання матриці, упору зупинки матриці. Типова конструкція таких пресів на прикладі преса марки К8130 наведена на рисунку 47.

Принцип роботи преса К8130 полягає в наступному. Від одношвидкісного двигуна 36 обертання через клиново-пасову передачу передається пневмофрикційній муфті 34. При вмиканні її дисків обертається вал 35, на якому ковзає блок шестерень 37. За допомогою цього блока шестерень вал 1 набуває три ступені швидкостей. Від вала 1 через шестерні 2, 4, 32, 33 обертання передається на вал 6. На валу 6 розміщена зубчаста муфта 9, за допомогою якої набувають ще два ступені швидкостей. Від вала 6 через шестерні 7 і 11 обертання передається на проміжний вал 29, а від вала 31 через дві пари шестерень 8 і 10 (яка виконана з ексцентриком) – на головний вал 29. Шатунно-повзунний механізм перетворить обертальний рух ексцентриків на зворотнопоступальний рух колонок автомата 19 і пов'язаної з ним пресувальної головки 20. Зупинка всіх рухомих частин машини здійснюється стрічковим пневмо фрикційним гальмом 3, що впливає на шків 5. Виштовхувач набуває зворотно-поступального руху від кулачка 27, що розміщений на правому кінці головного вала 29, через двоплечевий важіль, який піднімає виштовхувач. Зворотного руху виштовхувач набуває від пневмоциліндра 28, що притискує рполик важеля до профілю кулака.

Схема преса К8130

Рисунок 47 – Схема преса К8130

Регулювання руху виштовхувача і висоти засипки порошку здійснюється від гвинта 14, який обертається в черв'ячному колесі 13. Привід регулювання складається з черв'яка і трьох пар конічних шестерень шарнірного вала і хвостовика ручного повороту (на кресленні не показані). Усередині виштовхувана розміщений пневмоциліндр центрального стрижня, який здійснює зворотно-поступальний рух. Регулювання нижнього упору центрального стрижня здійснюється від гвинта 12, який обертається в черв'ячному колесі 30.

Вузол регулювання верхнього упору центрального стрижня розміщений усередині виштовхувана. Переміщення упору здійснюється від гвинта 16, який обертається в черв'ячному колесі 26 за допомогою черв'яка, який має хвостовик ручного повороту.

Положення нижнього пуансона регулюють за допомогою механізму, розміщеного на нижній плиті пресувального блока. Підйом пуансона здійснюється за допомогою клина 25, який переміщається від хвостовика ручного повороту. Вузол регулювання 15 положення верхнього пуансона розміщений у пресувальній головці. Переміщення пуансона здійснюється від гвинта 23, який обертається в черв'ячному колесі 21 за допомогою черв'яка, який має хвостовик ручного повороту.

Касета живильника набуває зворотно-поступального руху відносно пресувального блока від кулака, що сидить на лівому кінці головного вала, через систему важеля. Підведення касети до матриці здійснюється пружиною, відведення – кулаком (привід на кресленні не показаний). Плавальна плита прес-блока, в якій розміщена матриця, спирається на два пневмоциліндри 24. Примусове відведення матриці здійснюється за допомогою двох гидро циліндрі в відведення матриці 22, розміщених у пресувальній головці 20. Обмежувач плавання матриці 18 розміщений на станині преса. Його регулювання здійснюється за допомогою барабана 17. Вказаний автомат виконує такі операції: засипку порошку з бункера в касету живильника, перенесення порошку касетою до матриці, заповнення матриці порошком, пресування виробу, виштовхування його з матриці, розміщений у зіштовхування спресованого виробу в лоток. У початковому положенні пресувальна головка перебуває вгорі преса. При цьому виштовхувач розміщений у проміжному положенні, касета – над матрицею, центральний стрижень – у нижньому положенні, урівень з пуансоном.

При вмиканні автомата виштовхувач опускається разом із центральним стрижнем. При цьому матриця заповнюється порошком. Після закінчення руху виштовхувач опускається на упор, що регулює глибину камери засипки. В цей час командоапарат подає повітря в нижню порожнину циліндра центрального стрижня. Центральний стрижень переміщається вгору і виштовхує надлишок порошку назад у касету. Касета відводиться назад. Верхній пуансон доходить до рівня матриці, починається пресування. При цьому як матриця, так і центральний стрижень можуть опускатися вниз під впливом сил тертя. Цим забезпечується двостороннє прикладання зусилля до пресованої деталі. При зворотному русі пресувальної головки блок матриці, виштовхувач і центральний стрижень рухаються вгору до тих пір, поки блок матриці не дійде до верхніх упорів, після чого починається виштовхування виробу. Одночасно командоапарат перемикає центральний стрижень на рух униз, але, захоплений силою тертя, центральний стрижень продовжує йти вгору разом із деталлю до тих пір, поки вона не вийде з матриці. Виріб, розширяючись, звільняє центральний стрижень, і він іде вниз, після чого касета рухом вперед зіштовхує виріб. Потім виштовхувач із центральним стрижнем опускаються вниз, і цикл повторюється.

Правильна наладка преса має важливе значення, оскільки забезпечує проведення всього технологічного циклу пресування. Нижче наведені приклади наладки преса для пресування деталей складної форми. Наладку преса для виробництва деталі типу втулки з внутрішнім буртом виконують у такій послідовності:

 • – встановлюють багатопозиційний перемикач у позицію "наладка";
 • – збирають прес-форму в прес-блоці;
 • – обертанням рукоятки вузла регулювання камери засипки встановлюють на лімбі розрахункову висоту камери на втулку;
 • – обертанням рукоятки вузла регулювання верхнього упору центрального стрижня встановлюють на лімбі розрахункову висоту камери на бурт втулки, стрижень встановлюють на один рівень з матрицею після регулювання глибини камери засипки на бурт втулки;
 • – рукояткою вузла регулювання нижнього упору центрального стрижня встановлюють на лімбі величину

(3.12)

де – глибина камери засипки, мм; h – висота втулки, мм;

у режимі поштовху опускають головку преса в крайнє нижнє положення. При зворотному русі пресувальної головки встановлюють зазор між матрицею і верхньою плитою, достатній для установки верхнього пуансона;

 • – рукояткою вузла регулювання розміщення верхнього пуансона вводять пуансон у матрицю і закріплюють, після чого верхній пуансон піднімають;
 • – з'єднують касету дозатора з приводом дозатора;
 • – проводять декілька циклів, під час яких поступово опускається верхній пуансон, до отримання досить щільного пресування; після зважування перших пресувань коректують глибину камери засипки і розміщення нижнього упору центрального стрижня;
 • – після установки багатопозиційного перемикача в положення "безперервний рух" ще раз коректують глибину камери засипки і доводять деталь до потрібного розміру по висоті.

Для виготовлення порошкових виробів складної конфігурації: з наскрізними і глухими отворами, із зовнішнім і внутрішнім буртами, а також вироби з будь-яким поєднанням вказаних конструктивних елементів можна застосовувати розроблені в СКБ КМ (м. Вороніж, Росія) на базі пресів серії КО преси серії КА, характеристики яких наведені в таблиці 11 (додаток). Ці преси мають нижнє розміщення приводу, безступеневе регулювання числа ходів, механічні регулювання міжштампового простору, підвищену жорсткість і міцність приводу. Вилучення деталі з матриці здійснюється виштовхуванням її нижнім пуансоном. Механізми преса забезпечують незалежний рух верхнього і нижнього пуансонів, плавання матриці й переміщення центрального стрижня. Прес має незалежні вузли регулювання розміщення верхнього пуансона, руху виштовхувана, верхнього і нижнього упорів центрального стрижня, розміщення верхнього пуансона, плавання матриці, розміщення матриці. Манометр електроконтакту контролює зусилля пресування, а змонтований у пресувальній головці гідрозапобіжник виключає перевантаження преса. Управління пресами електричне кнопкове. Всі основні механізми пресів захищені від попадання пресованого порошку. Рідке мастило безперервно подається до робочих поверхонь, що труться, через централізовану систему змащування.

Для пресування виробів з металевих порошків з 2-3 переходами по висоті можна використовувати преси марок АПФ100 і АПФ160 із зусиллям пресування 1000 і 1600 кН конструкції Воронізького СКБ КМ (Росія), які працюють за схемою стягання матриці. Технічні характеристики цих пресів такі ж, як і характеристики пресів ТРАпІ00 і ТРА180, які наведені в таблиці 12 (додаток).

Прес АПФ160, кінематична схема якого показана на рисунку 48, складається з таких основних частин: станини, приводу, муфти-гальма, варіатора, гідроприводу, черв'ячного редуктора, повзуна, циліндрів підпирання матриці, механізму дотискання, механізму стягання, механізмів регулювання, дозувального механізму, механізму повороту шліцьової втулки, приводу командоапарата, упору механічного механізму регулювання шляху пресування.

Привід автомата змонтований усередині станини. Вали й осі приводу розміщені в задній внутрішній частині станини преса. Привід має дві виконавчі частини, тобто виконує дві різні функції: верхня частина його приводить у рух траверсу автомата, в якій змонтований повзун, а нижня частина надає коливання маятниковим важелям з копірами, призначеним для переміщення матричної плити при стяганні за допомогою механізму стягання. Обидві частини приводу виконані в два рівчаки. яким надається обертальний реле від вала шестерень 1.

Кінематична схема преса-автомата АПФ-160

Рисунок 48 – Кінематична схема преса-автомата АПФ-160

Верхня частина приводу складається з вала 2 з роними на ньому блоками із зубчастих коліс 3. У середній частині вала розміщений кулак (копір, на кресленні не вказаний), призначений для повороту шліцьової втулки. На кривошипних пальцях 5, поміщених між зубчастими колесами, розміщені шатуни 6. Від верхнього приводу працюють механізм дозування і привід командоапарата (на кресленні не показані). На зубчастих зовнішніх колесах прикріплені копіри 4 для відведення механічного упору 20. Зубчасті колеса 3 через осі пальців кривошипа 5 і шатунів 6 з'єднані одним шарніром із сережкою 7, іншим – із шатуном 8. Шатун 8 нижньою частиною з'єднаний з нижньою приводною траверсою 9 за допомогою шарніра 24.

Нижня частина приводу складається з блоків зубчастих коліс 10, розміщених на валу 26. Між зубчастими колесами блоку розміщені кривошипні пальці 11, на яких розміщені шатуни 12, які з'єднані вісями 13 з маятниками 14, встановленими на осях 15. На маятниках 14 встановлені кулачки 16, на осях 17- упори 18. Кулачки 16 можуть повертатися і призначені для відведення матриці при стяганні через контакт з поверхнею копіра 19 механізму стягання. Упори 18 передбачені для фіксації механізму стягання під час пресування порошку. Упор 20 призначений для утримання рами механізму стягання під час переходу роботи автомата від пресування до стягання. Оскільки матриця блока інструмента утримується постійно у верхньому положенні, то при звільненні рами механізму стягання траверсою пресування рама разом із матрицею під дією гідроциліндрів повертається вгору в початкове положення. Траверса є виконавчим органом при пресуванні і являє собою раму, що складається з двох колон 21, які з'єднують між собою нижню 9 і верхню 22 траверси. Через нижню траверсу 9 проходять дві колони механізму стягання. У нижній її частині по осі розміщений паз із похилою плотиною, яка під час пресування контактує з клином 23 механізму дотискування.

Прес має механізм регулювання висоти пресовки, який призначений для обмеження руху матриці вгору. Він змонтований усе

редині корпуса станини автомата і складається з опорного повзуна, що виконує роль регульованого упору для механізму стягання і регулювального вала з різьбленням. За допомогою механізму регулювання обертання від рукоятки передається на регулювальний вал, який, обертаючись, переміщає опорний повзун угору або вниз. Регулювання шляху пресування здійснюється в межах 0-90 мм. Циліндри підпору матриці 25 призначені для повернення її в початкове положення і утримання в ньому. Зусилля циліндра через шток передається на планку механізму стягання.

Механізм дотискування призначений для верхнього пресування виробу. Він виконаний із клина 23, який своїм хвостовиком з'єднується з кронштейном. Кронштейн з'єднаний зі штоком циліндра 27 і може переміщатися по напрямних планках механізму підпору матриці в горизонтальній площині. Крім того, клин може переміщатися по пазу кронштейна у вертикальній площині.

Робота механізму дотискування полягає в тому, що при максимальному введенні клина 23 в зону рухомої траверси 9, при русі траверси вниз клин примусово відводиться вниз до жорсткого упору в напрямні планки. В цей час клин зупиняється, а отже, припиняється рух матриці вниз. Під час цього руху траверси і разом з нею матриці відбувається нижнє пресування. Після зупинки клина траверса 9 продовжує переміщатися вниз у нижню мертву точку.

Таким чином, наявність механізму дотискування дає змогу провадити верхнє видавлювання із зони траверси клин у початкове положення. Оскільки матриця в цей час перебуває в нерухомому стані, то рухом верхнього пуансона провадиться ущільнення верхніх шарів порошку у виробі (верхнє пресування) і нижнє пресування, тим самим забезпечуючи більш рівномірний розподіл щільності по виробу, що є відмінною особливістю такого преса-автомата.

Механізм стягання призначений для вилучення спресованого виробу з порожнини матриці і установки матриці в початкове положення для засипки порошку. Він виконаний у вигляді рухомої рами, що складається з нижньої траверси 29 і верхнього корпуса 28, з'єднаних двома колонками. На бічних сторонах траверси розміщені дві цапфи, на які шарнірно надіті два копіри 19 із зубчастим сектором, що входить у зачеплення з рейкою 30. До передньої частини верхнього корпуса 28 прикріплений упор (на кресленні не вказаний), що контактує в крайньому верхньому положенні рами з опорним повзуном механізму регулювання шляху пресування. На рухомій рамі механізму стягання на верхньому корпусі 28 змонтований центральний стрижень, з'єднаний із матричною плитою пресувального блока. Рама механізму стягання постійно підібгана й утримується у верхньому положенні гідроциліндрами підпору матриці. При русі траверси 9 вниз рама через клин 23, розміщений у пазу нижньої траверси 29, примусово відводиться траверсою 9 вниз до жорсткого упору в нерухомі напрямні планки. У цей момент рама механізму стягання зупиняється і рух матриці також припиняється, але матриця спільно з рамою може під дією сил тертя порошку об стінки матриці рухатися вниз. Цього не відбувається тому, що в цей час по циклу роботи автомата центральний стрижень опускається на жорсткий упор шліцьової втулки (на кресленні не показаний), а бічні цапфи 31 траверси 28 механізму стягання упираються на упори 18 маятника приводу, що гойдається. Матриця зупиняється, коли повзун з інструментом ще не зайняв нижнього крайнього положення. При подальшому русі повзуна вниз траверсу 9 вичавлює клин 23, оскільки у цей момент переміщається тільки верхній пуансон, відбувається допресування виробу зверху (верхнє пресування), а до цього моменту верхній пуансон і матриця рухалися вниз практично з однаковою швидкістю щодо нерухомого нижнього пуансона, відбувається допресування виробу знизу (нижнє пресування).

Після того як деталь спресована, упори 18 коливального маятника приводу виходять із контакту з цапфами 31 траверси механізму стягання, нижня шліцьова втулка розвертається кулаком приводу, звільняючи пази для проходу верхньої шліцьової втулки, кулаки 16 маятника приводу насуваються на верхню поверхню копірів 19 і відводять копіри, а отже, і траверсу 29. Матриця переміщається вниз, і спресований виріб витягується з матриці. При відході коливального маятника приводу з упорами і кулаком у зворотному напрямку механізм стягання гідроциліндрами 25 відводиться вгору до упору. Цикл повторюється.

Настроювання преса АПФ-160 на пресування втулки заввишки Н (мм) виконується в такій послідовності. Прес-форму й інструмент збирають у прес-блок зовні преса. На пресі встановлюють опори, закріплюють і рясно змащують мастилом опорну поверхню. Краном або електротельфером прес-блок встановлюють на опори. Після попереднього коректування по блоку Т- подібних виступів преса по Т-подібних пазах прес-блока в отвір нижньої плити блока пропускають підставку стрижня, стрижень і фіксують у ній. Потім блок фіксують двома сухарями і закріплюють клинами. Після закріплення підставки стрижня в штоку центрального стрижня починають налагодження прес-форми, яке складається з таких операцій:

 • – встановлюють багатопозиційний перемикач у положення "наладка", а всі механізми преса – на нуль. Якщо нижній пуансон при цьому втоплений або виступає відносно рівня матриці, то розконтрують рухомий шпиндель і регулюють пуансон на рівень матриці;
 • – рукояткою вузла регулювання "хід стягання" встановлюють на лімбі величину, рівну 1,2 Н, де Н – висота деталі (хід стягання регулюється від 0 до 90 мм), а рукояткою для регулювання "хід пресування" встановлюють на лімбі розрахункову глибину ходу пресування, рівну кН-,2Н(к- коефіцієнт засипки) (хід пресування регулюється безступенево від 0 до 90 мм, хід стягання + хід пресування = камера засипки);
 • – вентилем запобіжного клапана встановлюють по манометру тиск, рівний 120 % від тиску, необхідного для пресування даної деталі;
 • – у режимі штовхання піднімають матрицю в крайнє верхнє положення і потім при початку руху матриці вниз вводять верхній пуансон у матрицю на 2-3 мм за допомогою приводу вузла регулювання розміщення верхнього пуансона;
 • – проводять 2-3 цикли в режимі штовхання, потім звільняють дозатор від стопора і, опускаючи верхній пуансон на 1-2 мм за кожен цикл, одержують достатньо щільне пресування, після зважування якого коректують глибину камери засипки. Висоту пресування регулюють, змінюючи розміщення верхнього пуансона;
 • – у випадку рихлої поверхні або обсипання кромок верхнього торця пресування рукояткою "дотискання" досягають рівномірної щільності торців (дотискання регулюється безступенево від 0 до 18 мм);
 • – ставлять багатопозиційний перемикач у положення "безперервний рух" і переконуються у відповідності пресовок вимогам технології;
 • – уразі потреби коректують висоту засипки і висоту деталі.

Для пресування заготівок легкого типу з порошків металів та сплавів можна застосовувати преси японської фірми "Tomagawa Коки Ко ШТ)" із зусиллям пресування від 60 до 5000 кН. Характеристики цих пресів наведені в таблиці 13 (додаток). Особливістю таких пресів є те, що у них відсутні зубчасті передачі. Останнє сприяє значному зменшенню шуму при їх роботі. Пресування здійснюється за принципом стягання матриці.

За цим же принципом працюють прсси-автомати німецьких фірм “Mannesman” і “Netzsch”, характеристики яких наведені в таблиці 14 (додаток).

Окрім розглянутих пресів, для пресування заготівок порошкових виробів можна застосовувати преси інших фірм. Це спеціалізовані преси-автомати японської фірми “Komage” із зусиллям пресування від 50 до 1600 кН (табл. 15 (додаток)) та англійської фірми "Stokcs" (табл. 16 (додаток)). Ці преси прості за конструкцією, швидкісні і з високою ефективністю можуть використовуватися при пресуванні виробів простої форми.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші