Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Транспортна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Шум на автотранспорті

Автомобіль, який працює абсолютно безшумно, може бути не менш небезпечний, ніж занадто шумний. За відсутності адекватного шуму водій, особливо недосвідчений, може не відчувати швидкості автомобіля, резервів його потужності, тобто втрачати зворотній зв'язок під час водіння. Це небезпечно й для пішоходів, адже останні можуть не почути автомобіля, який наближається і, отже, не відчувати небезпеку.

Шум, що створюється автотранспортним засобом, складається з таких основних складових: шуму двигуна, шуму агрегатів автомобіля, шуму кузова, шуму додаткового обладнання, шуму шин, аеродинамічного шуму потоків повітря під час руху. При цьому шум автомобіля поділяють на види. Механічний – шум, який спричиняють корпусні деталі та агрегати самого автомобіля та його двигуна; шум, що спричиняють процеси згоряння в двигуні. Аеродинамічний – шум, що виникає під час руху газоповітряної суміші у камеру згоряння та продуктів згоряння з камери, у процесі взаємодії лопатей вентилятора з повітрям тощо.

Виділяють зовнішній шум автомобіля і внутрішній шум автомобіля.

Зовнішній шум – це одне з джерел шумового забруднення населених територій. У багатьох містах внесок автомобільного транспорту в загальний шумовий фон становить до 80 %. Для обмеження рівня шумового фону зовнішній шум автомобілів нормують.

Середні величини інтенсивності зовнішнього шуму становлять:

  • – легкові автомобілі – 70 ÷ 80 дБА;
  • – автобуси – 80 ÷ 85 дБА;
  • – вантажні автомобілі – 85 ÷ 95 дБА;
  • – мотоцикли – 85 ÷ 100 дБА;
  • – трамваї – 75 ÷ 95 дБА.

Рівень шуму істотно змінюється в залежності від типу двигуна, технічного стану автомобіля, режиму й швидкості руху, навантаженості автомобіля, інтенсивності руху тощо. Змінюються також основні джерела шуму. Так, якщо за швидкості руху 75 ÷ 80 км/год та повної завантаженості автомобіля основним джерелом шуму є двигун, то за швидкості 80 ÷ 100 км/год основний шум створюють автомобільні шини.

Шум від транспортного потоку суттєво залежить від його швидкості. Приблизна залежність показана нарис. 4.1.

еквівалентного рівня звуку від швидкості транспортного потоку

Рис. 4.1 Залежність еквівалентного рівня звуку від швидкості транспортного потоку

Характеристика шуму дуже суттєво залежить від типу автотранспортного засобу. При цьому дизельні двигу ни створюють більше шуму. Так. вантажний автомобіль із дизельним двигу ном на усіх режимах роботи створює більше шуму, ніж легковий автомобіль, у середньому на 15 дБА. На рівень шуму окрім типу двигуна й швидкості руху суттєво впливають строк служби автомобіля і стан дорожнього покриття. Середня різниця рівнів шуму залежно від цих чинників у діапазоні швидкостей 50 т 1 ()() км/год можна оцінити у 3 т 5 дБА.

Оскільки транспортний потік утворюють окремі автомобілі, він. як і будь-яке джерело шуму складається з багатьох дрібних джерел. Тому й підпорядковується тим самим закономірностям, які характеризують цикл руху окремо взятого автотранспортного засобу . Тобто шум транспортного потоку можна поділити на шум холостого ходу, шум зрушування з місця та прискорення, шум у сталеного руху, шум сповільнення та зупинки.

Шум також значною мірою залежить від інтенсивності транспортного потоку та його складу. Приблизну залежність рівня шуму від цих параметрів показано на рис. 4.2.

середнього рівня звуку від інтенсивності та складу транспортного потоку

Рис. 4.2 Залежність середнього рівня звуку від інтенсивності та складу транспортного потоку

1 – вантажний транспортний потік (понад 60 % вантажних автомобілів): 2 – змішаний транспортний потік (33 л 35%); з – легковий транспортний потік (15 -н 20%)

Попри тс. що здебільшого шини автомобіля стають головним джерелом шуму за швидкостей більше 80 км/год. для деяких типів і моделей автомобілів, а також залежно від їх технічного стану, шум. спричинений шинами, переважає вже за швидкості 50 -л 60 км год. Шум від шин виникає внаслідок обтікання їх повітряним потоком, стиснення й видалення повітря в межах зони контакту з покриттям, вібрації шини. Для більшості легкових автомобілів середнього й високого класу тільки за великих прискорень на першій та другій передачах переважає шум двигуна і системи випуску відпрацьованих газів.

На рівень шуму значною мірою впливає конструкція шин. ступінь їх зношеності, швидкість руху автомобіля. Різницю у рівнях звуку, що її спричинюють "найбільш шумні" і "найбільш тихі" шини, можна оцінити у 20 дБА. За швидкості руху автомобіля 40 км/год рівні шуму відповідно досягають 90 і 70 дБА. Конструкція малюнка протектора шини може змінювати рівень шуму в діапазоні від 63 до 90 дБА за однакових умов руху (однакової швидкості та однакового стану дорожнього покриття).

У таблиці 4.1 наведено рівні шуму, які створюють шини різного типу під час руху малолітражного легкового автомобіля з різною швидкістю. З таблиці видно, що вплив типу шин на збільшення рівня зовнішнього шуму автомобіля збільшується за зростання швидкості руху.

Таблиця 4.1

Вплив типу шин і швидкості руху на рівень зовнішнього шуму малолітражного легкового автомобіля на гладенькому асфальтобетонному покритті

Тип шин

Швидкість руху, км/год

60

80

100

Ш-251

70,7

71,4

77,4

2x2-70 Мішлен

70,5

74,0

76,6

Альфа 20-20п (з гладеньким протектором)

68,2

70,9

72,1

ЕХ-85

72,5

75,5

77,3

Вплив шорсткості поверхні дорожніх покриттів на зовнішній шум автотранспортних засобів вивчено досить докладно. Збільшення шорсткості сприяє збільшенню рівня звукового тиску, однак ступінь впливу цього чинника різна для різних типів транспортних засобів. Для вантажних автомобілів цей вплив незначний, адже основними джерелами шуму у них є двигун і трансмісія. Для легкових автомобілів цей вплив помітніший, особливо за високих швидкостей руху. Найменша величина поправки до рівня звукового тиску, яку спричиняє шорсткість покриття, спостерігається за висоти виступів покриття близько 1 мм (див. рис. 4.3). Зменшення та збільшення висоти виступів спричинює зростання поправки. Проте, починаючи з висоти виступів 2 мм це зростання сповільнюється, а починаючи з висоти 4 мм практично припиняється.

Поправка до рівня звукового тиску, що спричиняється шинами легкового автомобіля на покриттях з різною шорсткістю поверхні

Рис. 4.3. Поправка до рівня звукового тиску, що спричиняється шинами легкового автомобіля на покриттях з різною шорсткістю поверхні

Така залежність справедлива практично для всіх типів покриттів у сухому й мокрому їх стані. При цьому слід зазначити, що зволоження покриття підвищує рівень транспортного шуму не менше, а в багатьох випадках і більше, ніж підвищення шорсткості дорожнього покриття (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Вплив типу і шорсткості дорожнього покриття на рівень транспортного шуму

Тип покриття

Шорсткість,

мм

Стан покриття за рівнем вологи

Pівень, звукового тиску, дБА,

при швидкості руху автомобіля, км/год

80

100

120

I

2

3

4

5

6

Дрібнозернистий

0,3-0,43

Сухо

72

75

78

асфальтобетон

0,3-0,34

Мокро

77.5

80

82

Асфальтобетон типу

0,3-0,6

Сухо

75

78

81

"наждачний папір"

0,3-0,6

Мокро

83

84

86.5

Бруківка

0,3-0,8

Сухо

81

85

-

0,3-0,8

Мокро

81

85

-

Цементобетон:

1-2-1.8

Сухо

75

78

83,5

- з насічками глибиною, мм

1,5-3,0

Мокро

79,5

83,5

86

- без насічок

-

Мокро

81

83

84

Шорстка поверхня, оброблена щебенем

2,5-3,0

Сухо

78

81

84

розміром 10=14 мм

2,5-3,0

Мокро

81.5

84

86

Органи слуху людини є найчутливішими до діапазону частот від 1000 до 3000 Гц. Збільшення шорсткості покриття призводить до більшого зростання рівнів звукового тиску саме в діапазоні частот вище 1000 Гц. Залежність показано на рис. 4.4.

Спектр шуму від мікроавтобуса з динамометричним причепом при швидкості 60 км/год: 1 – спектр шуму на шорсткому (R ср =3.8 мм) покритті при працюючому двигуні; 2 – те саме при накаті; 3 – спектр шуму на гладенькому (R ср <0,3 мм) покритті при накаті

Рис. 4.4. Спектр шуму від мікроавтобуса з динамометричним причепом при швидкості 60 км/год: 1 – спектр шуму на шорсткому (R ср =3.8 мм) покритті при працюючому двигуні; 2 – те саме при накаті; 3 – спектр шуму на гладенькому (R ср <0,3 мм) покритті при накаті

Рівень шуму істотно залежить також від величини мікронерівностей поверхонь покриттів, особливо за високих швидкостей руху, коли саме шини визначають рівень шуму від легкових автомобілів (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Залежність рівня шуму легкового малолітражного автомобіля від глибини нерівностей на поверхні дорожнього покриття (шорстка зношена поверхня) при швидкості руху від 60 до 100 км/год

Глибина нерівностей, мм

Рівень звуку дБА

шина ИН-251

шина ЕХ-85

60 км/год

80

км/год

100

км/год

60

км/год

80

км/год

100

км/год

Шорсткість

0,6

75,7

73,4

77,4

77,5

77,6

77,3

2,4

77,0

79,2

78,0

78,2

78,9

79,0

4,1

77,6

77,0

78,6

78,0

79,4

81,2

Нерівності

4,4

77,5

75,0

81,6

75,9

79,4

76,4

6,8

81,0

84,0

84,8

80,0

85,1

86,4

7,8

77,0

83,0

82,7

78,3

82,4

83,3

Внутрішній шум є важливим показником, адже впливає на комфорт і безпеку водіння автомобіля.

Вимірювання внутрішнього шуму проводять під час розгону автомобіля поблизу крісла водія на висоті 0,6 ± 0,05 м над рівнем сидіння. Якщо автомобіль має місця для пасажирів позаду крісла водія, додатково вимірюють внутрішній шум над останнім рядом крісел. Якщо місць для сидіння в автомобілі більше дев'яти, додатково вимірюють цей показник над першим місцем за кріслом водія та над останнім рядом крісел. Якщо рядів крісел більше ніж З (не враховуючи крісло водія) вимірюють ще й над середнім рядом крісел.

Середні величини інтенсивності внутрішнього шуму становлять:

  • – легкові автомобілі – 74 ÷ 80 дБА;
  • – автобуси – 76 ÷ 83 дБА;
  • – вантажні автомобілі – 80 ÷ 84 дБА.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші