Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Транспортна екологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристика впливу на навколишнє природне середовище залізничного транспорту

Огляд залізничного сектора України

Законодавством України визначено, що залізничний транспорт включає підприємства залізничного транспорту, що здійснюють перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти, рухомий склад залізничного транспорту, залізничні шляхи сполучення, а також промислові, будівельні, торговельні та постачальницькі підприємства, навчальні заклади, технічні школи, дитячі дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, культури, науково-дослідні, проектно- конструкторські організації, підприємства промислового залізничного транспорту та інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, що забезпечують його діяльність і розвиток (ст. 22 Закону України "Про транспорт").

До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відповідно до чинного законодавства України. До складу цих земель входять ті, які є смугою відведення залізниць, а саме землі, надані під залізничне полотно та його облаштування, станції з усіма будівлями й спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації, захисні й укріплюючи насадження, службові, культурно-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту. Уздовж земель залізничного транспорту можуть бути встановлені охоронні зони. Землі залізничного транспорту слід утримувати в належному санітарному стані й використовувати для вирощування деревини, у тому числі ділової, та кормів для тваринництва.

Законодавством також дано визначення поняттям залізничний транспорт і залізниця (Закон України "Про залізничний транспорт", ст. 1).

Залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому й міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності тощо.

Залізниця – статутне територіально-галузеве об'єднання, до складу якого входять підприємства, установи та організації залізничного транспорту і яке, при централізованому управлінні, здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні транспортної мережі.

В Україні залізничний транспортний комплекс розосереджений практично по всій території країни. Він складається з шести залізниць, що взаємодіють із залізницями семи сусідніх країн, а також з основними морськими портами Чорного та Азовського морів та річки Дунай. Зокрема, експлуатаційна довжина залізничних ліній становить близько 22 тис. км, з яких електрифіковані майже 45 %. На сучасному етапі розвитку цей комплекс представлено розгалуженою мережею Львівської, Донецької, Придніпровської, Південної, Південно-Західної та Одеської залізниць.

Залізничний транспорт України за загальною довжиною шляхів посідає четверте місце у світі після США, Росії та Канади. За вантажообігом він виконує основні обсяги перевезень – від 40 до 50 %. За пасажироперевезеннями є незаперечним лідером в Україні. На нього припадає від 50 до 70 % загального обсягу перевезень.

За обсягами вантажних перевезень залізниці України займають четверте місце на Євразійському континенті, посту паючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. Вантажонапруженість українських залізниць (річний обсяг перевезень на 1 км) у 3 ... 5 разів перевищує відповідний показник розвинених європейських країн.

Роль залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України посилюється і тим, що через територію держави пролягають основні транспортні транс'європейські коридори: Схід-Захід, Балтика-Чорне море. Зокрема, транс'європейська залізнична магістраль Е-30, що бере початок у Берліні, перетинає Україну за маршрутом Мостиська-Львів-Київ і прямує далі до Москви. Вона ж на території Польщі перетинається зі швидкісними магістралями Е-59 і Е-65 і створює можливість швидкісного залізничного сполучення майже між усіма державами Європи.

Сьогодні довжина національної мережі залізничних транзитних коридорів в Україні становить більш як 3 тис. км. Це переважно двоколійні електрифіковані, обладнані автоблокуванням магістралі, що характеризуються високим рівнем використання технічних засобів.

Із входженням України до європейського економічного простору і збільшення внаслідок цього обсягів вантажних і пасажирських перевезень, значення залізничного транспорту зростає.

У транспортній системі України залізничний транспорт тісно взаємодіє з автомобільним транспортом (траса Харків- Ростов-на-Дону, шосе Харків-Севастополь тощо), а також із річковим (порти на Дніпрі, Десні, Дунаї) та морським транспортом (порти Одеси, Миколаєва, Херсона).

Багатоколійні ділянки залізниці становлять майже третину її експлуатаційної довжини. Найбільша частка двоколійних ділянок від загальної довжини залізниць України припадає на Донецьку залізницю (24 %), електрифікованих ділянок і облаштованих автоблокуванням найбільше на Придніпровській залізниці (відповідно 24 % і 22 %).

Серед основних завдань Укрзалізниці на нинішньому етапі можна зазначити необхідність організації взаємодії залізниць та підприємств із метою задоволення потреб економіки та населення в перевезеннях та забезпечення ефективної і безпечної експлуатації залізничного рухомого складу, його ремонту й оновлення. Діяльність залізниць має бути спрямована на своєчасне та якісне виконання перевезень вантажів і пасажирів, забезпечення безпеки руху потягів та безпеки життя і здоров'я громадян, охорону навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів.

За прогнозами експертів, залізничний транспорт і надалі залишатиметься провідним видом транспорту в Україні, проте, темпи його розвитку можуть бути меншими, ніж автомобільного, водного і повітряного.

Донецька залізниця – потужний транспортний комплекс, що обслуговує важливий промисловий район України – Донбас. Експлуатаційна довжина дороги становить 2.9 тис. км. Вона пролягає через території Донецької. Луганської, частково Дніпропетровської. Запорізької. Харківської областей (рис. 5.1). Завдяки їй Донбас має транспортний зв'язок з Придніпров'ям, центральними районами України. Кавказом. Поволжям.

Серед станцій Донецької залізниці є великі відправники і одержувачі будівельних матеріалів і вапняку для металургійної промисловості, залізної руди, кам'яного вугілля тощо.

Схема Донецької залізниці

Рис. 5.1. Схема Донецької залізниці

Придніпровська залізниця – одна з найнапруженіших за обсягом відправлення вантажів: вугілля, залізної та марганцевої руди, чорних металів. будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції (рис. 5.2).

Схема Придніпровської залізниці

Рис. 5.2. Схема Придніпровської залізниці

Залізниця обслуговує частину Нижньої Наддніпрянщини – Дніпровську, Запорізьку області, Кримський півострів та окремі райони ще п'яти областей України.

Загальна протяжність залізниці становить понад 3,2 тис. км, або 14,5 % загальної довжини залізничної мережі України. З них 58,4 % електрифіковано.

Густота залізничної мережі в Наддніпрянщині у 2...2,5 рази менша, ніж у Донбасі, що пов'язане переважно з меншою насиченістю території заводами, фабриками, шахтами, а також з наявністю в межах дороги річкового транспорту (р. Дніпро).

Майже половина усіх вантажів, що їх відправляють дорогою, – залізна і марганцева руда Криворізького й Нікопольського басейнів. Друге місце в структурі вантажів, що відправляються, належить будівельним матеріалам, третє – чорним металам.

Серед одержуваних станціями Придніпровської залізниці вантажів переважають кам'яне вугілля, залізна руда, допоміжна металургійна сировина й будівельні матеріали.

Південна залізниця – одна з найстаріших на мережі залізниць України. Вона обслуговує Харківську, Сумську, Полтавську область і частину територій областей, що прилягають до них, із сукупним населенням близько 20 млн. чол. (рис. 5.3).

Експлуатаційна довжина залізниці становить більш як 2,8 тис км, тобто 12,6 % від загальної довжини мережі залізниць України. На її частку припадає 8,5 % вантажообігу і 12,0 % пасажирообігу залізниць країни. Ця залізниця обслуговує понад 1 000 промислових підприємств. Структура перевезень має індустріально-аграрний характер. З Донбасу перевозять транзитний потік чорних металів, хімічних вантажів, будівельних матеріалів, машин і промислового устаткування.

Схема Південної залізниці

Рис. 5.3. Схема Південної залізниці

Львівська залізниця – головні ворота в Європу. Для сполучення з країнами Західної Європи. Балтії та СНД на залізниці діють прикордонні переходи з Польщею. Словаччиною. Румунією, Білоруссю та Молдовою. Експлуатаційна довжина залізниці становить більше 4.5 тис. км, що є другим показником в Україні (рис. 5.4).

Майже 800 км ділянок Львівської залізниці входять до складу міжнародних транспортних коридорів: Львівська залізниця має 8% двоколійних і 11% електрифікованих ліній. У внутрішньому вантажообігу провідну роль відіграють кам'яне вугілля, здебільшого з Львівсько-Волинського басейну і частково з Донбасу, мінеральні будівельні матеріали, нафтопродукти, чорні метали, машини, зерно, борошно й цукровий буряк.

Схема Львівської залізниці

Рис. 5.4. Схема Львівської залізниці

Одеська залізниця – важлива складова єдиного транспортного конвеєра південного заходу України. Вона пролягає територією Одеської. Миколаївської. Херсонської. Черкаської. Кіровоградської та Вінницької областей (рис. 5.5).

Експлуатаційна довжина Одеської залізниці становить майже 4.1 тис. км. Протяжність електрифікованих ліній – 1.7 тис. км.

Схема Одеської залізниці

Рис. 5.5. Схема Одеської залізниці

Найбільш завантажені лінії Одеської залізниці прямують до морських портів. Основними вантажами, що їх перевозять у напрямку до Одеси, Чорноморська і Південної, є нафтопродукти, кам'яне вугілля, чорні метали й мінеральні будівельні матеріали. Велику частину вантажів перевантажують на морський транспорт і відправляють на експорт. У зворотному напрямку перевозять нафтопродукти, хлібні вантажі, а також глинозем.

Південно-Західна залізниця обслуговує такі області України як Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська і частково Сумська. Експлуатаційна довжина дороги – 4.7 тис. км, що становить 20.9 % від загальної довжини мережі залізниць (рис. 5.6).

Ця залізниця має значний вантажопотік. Основні вантажі – кам'яне вугілля, чорні метали, хімічні продукти й машин Донбасу і Харкова, до яких зі станції Фастів додається потік залізної руди і чорних металів Наддніпрянщини. У загальному обсязі робіт дороги 3/5 становить транзит. Головні транзитні вантажі – залізна руда, нафтопродукти, кам'яне вугілля, чорні метали, хліб і ліс.

Експлуатаційна довжина залізниці сягає майже 4,6 тис. км. Південно-Західна залізниця лідирує серед залізниць України за обсягом пасажирських перевезень.

Південно-Західна залізниця, що обслуговує територію з розвинутою обробною промисловістю й інтенсивним сільським господарством, має пасивний вантажообіг: відправлення вантажів з її станцій менше, ніж прибуття. Серед вантажів, що їх відправляють, на першому місці знаходяться мінеральні будівельні матеріали, насамперед будівельний камінь і виробні матеріали, що їх добувають у кількох районах Українського кристалічного масиву. Істотною є частка у відправленні вантажів продукції харчової промисловості й сільського господарства, а в прибутті – кам'яного вугілля, лісових вантажів, нафтопродуктів і чорних металів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші