Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка у запитаннях і відповідях
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Які є види читання?

У процесі роботи з друкованими джерелами інформації використовують такі види читання:

 • 1. Суцільне читання передбачає уважне прочитання книги або окремих її розділів без відволікань і зупинок для записів.
 • 2. Вивчення — процес продовження попередньої роботи з книгою (суцільне читання), що передбачає:
  • • вимогливе ставлення до усвідомлення понять, суджень правил;
  • • чітке розуміння основних положень, тез, встановлення взаємозв'язків між ними;
  • • усвідомлення цінності прикладів, пояснень та ілюстрацій;
  • • уміння відшукати у власному досвіді та в життєвій практиці нові й додаткові приклади до тих положень, які висвітлені в конкретній книзі;
  • • уміння відокремлювати головне від другорядного;
  • • уміння критично розібратися у змісті книги, дати об'єктивну оцінку основних положень книги, статті.
 • 3. Часткове читання застосовують у тих випадках, коли з певної книги (статті) необхідно опрацювати лише окремі розділи, питання та ін.
 • 4. Синтетичне читання являє собою конкретне і кожен раз раціональне використання усіх видів читання.

Які види записів застосовують у результаті опрацювання книг (статей)?

У процесі опрацювання друкованих джерел інформації використовують такі види записів:

 • 1. Складання плану. Це така форма запису, коли читач виділяє окремі частини статті чи книги, даючи їм своєрідні заголовки. Така робота допомагає глибше усвідомити зміст прочитаного, встановити логічний зв'язок між його частинами.
 • 2. Виписування цитат. Цитата (від лат. cito — приводжу, проголошую) — дослівний уривок з тексту твору або чиїсь слова, що наводяться письмово чи усно для підтвердження міркування.
 • 3. Записи висновків, складання тез. Теза (від лат. thesis — положення, твердження) — будь-яке положення у суперечці, викладення якоїсь концепції теорії, основоположне твердження, принцип.
 • 4. Складання конспекту. Конспект (від лат. conspectus — огляд) — коротке і послідовне письмове викладення основного змісту книги, статті, лекції, записане у розповідній формі.
 • 5. Складання анотацій. Анотація (від лат. annotation — зауваження, помітка) — коротке викладення змісту книги, статті, часто з критичною оцінкою та вказівками на можливі аспекти використання.
 • 6. Підготовка рецензії. Рецензія (від лат. recensio — розгляд) — відзив, критична оцінка художнього або наукового твору, вистави, фільму.
 • 7. Складання зведеного конспекту являє собою систему записів, які включають фіксування планів, виписування цитат, тез, висновків, докладне конспектування окремих розділів тощо.
 • 8. Виписування незрозумілих слів з поясненням та тлумаченням їх значення, прислів'їв, приказок, афоризмів, крилатих слів.

Яких правил слід дотримуватись при використанні цитат у науковій роботі?

У наукових роботах при цитуванні дотримуються таких видів бібліографічних виносок: внутрішньотекстові, підтекстові, позатекстові.

Внутрішньотекстові виноски подають безпосередньо після наведеної цитати в дужках, наприклад:"_______"

Цитата

(Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину // Вибр. твори: В 5 т. — Т. 2. — К.: Рад. шк., 1976. — С. 201).

Підтекстові виноски наводять після риски внизу тексту на сторінці, де вжито цитату, наприклад:

"_________________________________________________"

Цитата

____________________________________________________

Риска під текстом в кінці сторінки

1 Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні // Вибр. пед. тв.: У 2 т. —Т. 1. — К.: Рад. шк., 1983. — С. 102.

Позатекстові виноски полягають у тому, що після цитати у дужках подають дві цифри через кому; перша цифра вказує на порядок наукового твору, наведеного у списку літератури в кінці наукової роботи, а друга — на сторінку, звідки взято цитату, наприклад:

"______________________________"[4,168].

Список літератури (наведено в кінці роботи)

 • 2.
 • 3.
 • 4. Макаренко АС.Твори: В 7 т. — Т. 5. — К.: Рад. шк., 1954. 5.

І т. д.

Яка техніка систематизації результатів опрацювання наукової літератури?

Існують різні підходи до систематизації результатів опрацювання наукової літератури. Проте найбільш оптимальний варіант — дотримання карткової системи. її сутність полягає в тому, що виписки, цитати, статистичні матеріали та інше фіксуються на картці розміром 21 х 15 см. У верхньому правому куті картки зазначають назву теми, проблеми, нижче подають необхідну виписку із зазначенням бібліографічного джерела. Картки систематизують за тематичним принципом у спеціальних ящиках з відповідними розподільниками (або у папках, конвертах). Це дає змогу поступово накопичувати науковий матеріал, зручно використовуючи картки з різною метою (підготовка реферату, курсової роботи, наукової статті, лекції та ін.), а потім повертати картку на своє місце. Наведемо зразок такої картки у зменшеному розмірі.

Яке місце в системі інтелектуальної праці займає комп'ютер?

В останні десятиліття значне місце в організації навчальної праці й інтелектуальної діяльності взагалі займає комп'ютерна техніка. Для ефективності роботи з комп'ютером треба якомога раніше оволодіти методикою та технікою роботи з цим ефективним засобом інтелектуальної праці. Важливо підключити персональний комп'ютер до банку даних з урахуванням профілю діяльності й інтересів особистості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші